sâmbătă, 6 martie 2010

Aviz amatorilor !!!

Capitolul V - Raspunderi si sanctiuni
Art. 41 I
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz. 
Art. 42 (1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei: 
a) vanatoarea fara permis si fara autorizatie de vanatoare legala; 
b) vanatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari; 
c) emiterea de autorizatii de vanatoare prin care se depaseste cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar; 
d) vanarea speciilor de vanat strict protejate in alte conditii decat cele legale; 
e) vanatoarea in zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale; 
f) vanatoarea in rezervatiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protectiei in aria naturala protejata; 
g) vanatoarea in ariile de protectie speciala avifaunistica si in ariile speciale de conservare constituite in baza directivelor Uniunii Europene, precum si in celelalte arii naturale protejate de interes national, altele decat cele aflate in categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri de vanatoare, fara respectarea tuturor prevederilor referitoare la vanatoare, cuprinse in planurile de management si/sau in regulamentele acestora; 
h) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vanatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vanatoare, in afara cailor de comunicatie; 
i) vanatoarea pe alt fond de vanatoare decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze; 
j) vanarea in afara perioadelor in care este permisa vanatoarea la specia respectiva, conform anexelor nr. 1 si 2; 
k) vanatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric; 
l) vanatoarea din elicopter, precum si din ambarcatiuni cu motor in miscare; 
m) vanatoarea prin utilizarea substantelor chimice toxice folosite in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic; 
n) vanarea ursilor la nada si/sau la barlog, fara aprobarea administratorului si a autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului; 
o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic; 
p) vanatoarea cu exemplare de soimi, altfel decat prevede legea speciala; 
q) vanatoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otravurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile sa ucida, a laturilor, precum si a oricaror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decat tinute in mana, si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania. 
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca au fost savarsite: 
a) de doua sau mai multe persoane impreuna; 
b) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea; 
c) in rezervatii cinegetice; 
d) vanatoarea de la apusul pana la rasaritul soarelui, cu exceptia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa in acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii. 
Art. 43 
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar si purtata in toc, pe teritoriul rezervatiilor stiintifice, al parcurilor nationale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes international si al zonelor de conservare speciala din cadrul parcurilor naturale, in afara cazurilor in care exista acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate. 
Art. 44 
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei: 
a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic fara respectarea dispozitiilor legale. Evaluarea trofeelor se face in conformitate cu reglementarile Consiliului International al Vanatorii si Conservarii Vanatului (C.I.C.); 
b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 42; 
c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 27-29 si 31; 
d) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea administratorului. 
Art. 45 
Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieste pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestioneaza, in sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la notiunea de prejudiciu, constituie infractiune si se pedepeste cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei si, ca pedeapsa complementara, anularea licentei acordate conform prezentei legi. 
Art. 46 
(1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca. 
(2) Trofeele de vanat si vanatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 42-44 se confisca. 
Art. 47 
Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 42 si 43 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii. 
Art. 48 
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) vanatoarea fara asigurare impotriva accidentelor, cu amenda de la 100 lei la 300 lei; 
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. s), cu amenda de la 250 lei la 750 lei; 
c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) si s) si la art. 39 lit. h), k), m), p) si t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei; 
d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), s), t) si w) si la art. 39 lit. i), q), s), t), u) si z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei; 
e) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) si t), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) si la art. 39 lit. c) si j), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei. 
(2) In toate cazurile, permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis. 
Art. 49 
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vanatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vanatoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, imputernicit in acest scop de conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.